Single Blog Title

This is a single blog caption

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA PAKRACA ZA 2018. GODINU

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU
GRADA PAKRACA ZA 2018. GODINU

 

Sportska zajednica Grada Pakraca ( u daljnjem tekstu: Zajednica)  poziva sportske udruge, članice Zajednice, na predaju prijedloga programa/projekta koji doprinose zadovoljenju javnih potreba u sportu na području Grada Pakraca za 2018. godinu.

Ukupna raspoloživa sredstva po ovom Javnom pozivu iznose 660.000,00 kuna. Predviđa se sufinanciranje do ukupno 19 projekata. Najmanji mogući iznos sufinanciranja po projektu iznosi 1.000,00, a najveći 350.000,00 kn.

 

Sredstva iz točke 2. Ovog Javnog poziva raspoređivat će se po prijedlozima projekata sportskih udruga na slijedeća prioritetna područja:

 1. redovni rad udruga koje su uključene u redovan sustav natjecanja,
 2. redovni rad udruga koje provode rekreativne aktivnosti,
 3. ostala djelovanja u sportu čiji su ciljevi i aktivnosti usmjerene ka promidžbi i promociji sporta i zdravog načina življenja.

 

Detaljnija pojašnjenja, uvjeti, iznosi, način prigovora te način ostvarivanja prava na sufinanciranje pobliže su objašnjeni u UPUTAMA za prijavitelje koje su sastavni dio ovog Javnog poziva.

 

Udruge dostavljaju prijave u papirnatom obliku, a ista mora sadržavati:

 

 • Osnovne podatke udruge – obrazac 1
 • Financijski plan za 2018. godinu –obrazac 2
 • Financijsko izvješće udruge za 2017.-obrazac 3
 • Evidencijski list plana natjecanja za 2018. godinu -obrazac 4
 • Proračun za manifestacije / turnire za 2018 godinu – obrazac 5
 • Plan svih aktivnosti za 2018. godinu (kratki opis, do jedne stranice)
 • Ovjereni zapisnik sa posljednje redovne skupštine
 • Ovjereni zapisnik sa posljednje izborne skupštine
 • Popis članova udruge

 

 

Rok za predaju prijave po ovom Javnom pozivu je 30 dana od dana objave, a traje do  19. siječnja 2018. godine do 12 sati.

Prijave programa i projekata  dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama Grada  Pakraca (www.pakrac.hr) ili Sportske zajednice Grada Pakraca (szgpakrac.hr )

 

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu:

SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA PAKRACA

Trg bana Josipa Jelačića 18

34550 Pakrac

s naznakom:

“JAVNE POTREBE U SPORTU GRADA PAKRACA ZA 2018. GODINU, NE OTVARATI!“

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave koje nisu na propisanim obrascima neće se razmatrati!

 

Postupak ispravnosti kontrole pristiglih prijava provodi Izvršni odbor Zajednice. O dodjeli i visini financijske potpore odluka će biti donesena u roku od 30 dana računajući od zadnjeg dana za predaju prijedloga po ovom Javnom pozivu.

 

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na mrežnoj stranici Grada Pakraca (www.pakrac.hr) i Sportske zajednice Grada Pakraca ( www.szgpakrac.hr )

 

Udruga koja je sudjelovala u Javnom pozivu može podnijeti prigovor na odluku o odabiru projekta. Prigovor se podnosi Predsjedniku Zajednice u roku od osam dana od dana objave rezultata Javnog poziva na mrežnoj stranici Grada. O prigovoru odlučuje Predsjednik Zajednice.

 

Zajednica će, s udrugama kojima se odobri financijska potpora, sklopiti Ugovor o sufinanciranju za 2018. godinu.

 

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postavljati do 12. Siječnja 2018 . godine elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte:  sportska-zajednica@pakrac.hr  ili  tajniku Zajednice, Denis Relota,  na broj telefona 091 146 13 15  svakog radnog dana  isključivo od 7,00 do 15,00 sati

Upute-za-prijavitelje 2018

Obrazac 1. – Osnovni podaci udruge

Obrazac 2. – Financijski plan 2018

Obrazac 3. – Financijsko izvješće 2017

Obrazac 4. – Evidencijski list natjecanja 2018-POJEDINAČNO

Obrazac 4. – Evidencijski list natjecanja u sezoni 2017-2018 (ekipni)

obrazac-5-proracuna-za-manifestacijeturnire-2018