IV SKUPINA

PD PSUNJ

Hrvatskih Velikana 3, 34550 Pakrac

Predsjednik: Yoran Milaković

Kontakt Telefon: 098 185 01 31

pakrac@pdpsunj.hr

HR0723400091100016187

OIB: 18824640833

ŠKUGL PAKRAC

Nikole Oršanića 2

34550 Pakrac

Predsjednik: Darko Almaši

Kontakt Telefon: 098 9123034

almasidarko@gmail.com

HR2723400091110358452

OIB: 57746563177

ŠRD PAPUK

Matice Hrvatske br 2, 34550

Predsjednik: Siniša Karačić

Kontakt Telefon: 098 362 491

Siniša.karacic@gmail.com

HR4823400091100030775

OIB: 29692455642