III SKUPINA

ŠK “Pakrac-Lipik”

Ulica Brače Radiča 13/21, 34550 Pakrac

Predsjednik: Zlatko Ivanić

OIB: 86209200569

HR6023400091100179551

Kontak Telefon: 099 670 8612

ŠRD PAKRAC

Hrvatskih Velikana 3, 34550 Pakrac

Predsjednik: Željko Parag

Kontak Telefon: 098 490 252

karas@po.t-com.hr

OIB: 62936681991

HR1323400091100030726