I Skupina

NK HAJDUK

Ulica hrvatske policije iz domovinskok rata, 34550 Pakrac

Predsjednik marijan prohaska

Kontakt Telefon: 098 402 354

Marijan.prohaska@po.t-com.hr

HR6223400091100015973

OIB: 04037983084

RK LIPA

Bolnička BB, 34550 Pakrac

Predsjednik: Antun Gamberger

Kontakt Telefon: 099215 1026

Rklipa1@gmail.com

OIB: 04672770855

HR0923400091110303195 PBZ