Single Blog Title

This is a single blog caption

Javni natječaj za zakup šanka na malonogometnom turniru u Pakracu

Na temelju čl. 9 Zakona o udrugama (NN 74/2014) i  čl. 12 Statuta Sportske Zajednice Grada Pakraca, tajnik Sportske zajednice Grada Pakraca Domagoj Ajman donosi

ODLUKU

o raspisivanju javnog natječaja sljedećeg sadržaja

 

JAVNI NATJEČAJ

za prikupljanje ponuda za zakup šanka i obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme (od 29.6. do 11.7.)  manifestacije „Malonogometni turnir Pakrac 2020.“

 1. Predmet javnog natječaja je davanje u zakup šanka unaprijed određenim lokacijama između malonogometnog i košarkaškog igrališta (Ulica Matije Gupca, pored stare Gimnazije) u okviru održavanja manifestacije „Malonogometni turnir Pakrac 2020.“
 2. Šank se daje u zakup od 29. lipnja 2020. godine, a pravo podnošenja ponude za zakup šanka imaju obrtnici koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti te imaju registrirano sjedište na području Grada Pakraca i Grada Lipika.
 3. Jedinični iznos zakupa šanka za vrijeme trajanja manifestacije „Malonogometni turnir Pakrac 2020.“ iznosi 1.500,00 kn.

 

Zakup šanka podrazumijeva mogućnost prodaje pića uz pravo postavljanja minimalno 5 stolova pored šanka.

 

 1. Navedena cijena pod točkom 3. početna je cijena Javnog natječaja za zakup.
 2. Uvjeti Javnog natječaja su:
 • dokaz o registraciji za obavljanje ugostiteljske djelatnosti te da imaju registrirano sjedište na području Grada Pakraca ili Grada Lipika.
 1. Ponuda obavezno mora sadržavati:
 • naziv ponuditelja (adresa sjedišta, ime i prezime odgovorne osobe, telefon/mobitel, e-mail, broj žiroračuna (IBAN) i naziv banke
 • izvadak iz obrtnog registra, obrtnica ili rješenje o upisu u obrtni registar

 

Ukoliko se ponuditelj, koji je ostvario pravo na zakup šanka, ne bude pridržavao odredbi sklopljenog ugovora o zakupu šanka, Sportska zajednica Grada Pakraca ima pravo zadržati uplaćeni iznos zakupnine te može donijeti odluku da se ponuditelju u naredne 2 godine onemogući sudjelovanje u bilo kojem novom javnom pozivu/natječaju Sportske zajednice Grada Pakraca.

 

 1. Rok za dostavu ponuda je 26. lipnja 2020. godine u 14:00 sati.
 2. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.
 3. Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviši ponuđeni iznos za zakup šanka:
 • u slučaju da samo jedan ponuditelj dostavi valjanu ponudu, isti ostvaruje pravo na zakup šanka
 • u slučaju da ponuditelji dostave ponudu čiji je iznos za zakup šanka identičan, pravo na zakup šanka ima ponuditelj čija je ponuda pristigla ranije.
 1. Ponude se podnose osobnom dostavom na adresu: Bolnička 57, 34550 Pakrac, s naznakom „za Javni natječaj – zakup šanka za „Malonogometni turnir Pakrac 2020.“ – NE OTVARATI“.
 2. Odluku o izboru najpovoljnije ponude donose predsjednik i tajnik Sportske zajednice Grada Pakraca koji ponuditeljima nisu dužni dostaviti posebna obrazloženja i pri svemu ne snose nikakvu odgovornost prema ponuditeljima. Odluka o izboru najpovoljnije ponude bit će objavljena na oglasnoj ploči Sportske zajednice Grada Pakraca 27. lipnja 2020. godine.
 3. Nakon objave Odluke o izboru najpovoljnije ponude s ponuditeljem čija je ponuda izabrana, sklopit će se ugovor o zakupu šanka.
 4. U slučaju da ponuditelj odustane nakon što je donesena i objavljena Odluka o izboru najpovoljnije ponude, ugovor o zakupu će se raskinuti te sklopiti novi s prvim sljedećim ponuditeljem čiji je ponuđeni iznos za zakup šanka najviši.
 5. Korisnik šanka obavezan je tijekom trajanja zakupa i propisanog vremena biti otvoren i obavljati ugostiteljsku djelatnost.
 6. Odabrani ponuditelj odgovoran je za vrijeme trajanja zakupa za održavanje šanka i pripadajuće opreme te je dužan istu zaštititi i osigurati od krađe i drugih oštećenja. Odabrani ponuditelj je odgovoran za svu štetu koja nastane korištenjem šanka.
 7. U slučaju da inspekcijski ili neki drugi nadzor nadležnih tijela utvrdi nepravilnosti u poslovanju zakupnika šanka, Sportska zajednica Grada Pakraca ne snosi nikakvu odgovornost za isto.

 

U Pakracu, 18. lipnja 2020. godine

 

 

tajnik SZGP

Domagoj Ajman